Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dotyczące ochrony oraz przetwarzania Danych Osobowych użytkownika przez Administratora Danych Osobowych (Sprzedawcę) w ramach prowadzonego sklepu internetowego dostępnego pod adresem  www.fifapoints.pl  (Sklep, Strona Internetowa). Zwrot „korzystanie ze Strony Internetowej” rozumieć należy w sposób identyczny jak “korzystanie ze Sklepu”, “korzystanie z treści Strony Internetowej” oraz “nabywanie Treści Cyfrowych w Sklepie”,

Administratorem Danych Osobowych jest:  Marketing & E-Commerce Specialists LTD– spółka zarejestrowana zgodnie z obowiązującym prawem gruzińskim i wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w Gruzji pod numerem:405369667, założona 17 grudnia 2019 roku, z zarejestrowaną siedzibą w Tbilisi, Gruzja, zwana także lub „Administratorem”.

2. Dane Osobowe przetwarzane przez Administratora

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe. Korzystając ze Strony Internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie następujących danych:
 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko;
 1. Administrator może także gromadzić oraz przetwarzać inne dane przesłane przez użytkownika. Ich podawanie nie jest obowiązkowe (mogą one zostać wprowadzone przez użytkownika podczas korzystania ze Strony celem usprawnienia jej użytkowania lub też uzyskania dostępu do określonych funkcji). Dane te użytkownik będzie mógł również podać podczas uiszczania Opłat:
 • numer konta bankowego,
 • numer karty kredytowej lub debetowej
 • adres użytkownika
 • kod pocztowy
 • województwo
 • data urodzenia
 1. Celem zalogowania się do Strony Internetowej, użytkownik podać musi następujące dane:
 • Adres e-mail;
 • Hasło dostępowe.
 1. Administrator może także (podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych stron) przetwarzać dane dotyczące ruchu sieciowego w obrębie Sklepu, a więc:
 • adresy IP użytkowników;
 • Logi cyfrowe
 1. Gromadzone informacje odnośnie sposobu korzystania z Witryny przez użytkownika;
 • Typ przeglądarki internetowej;
 • Nazwa domeny;
 1. Rodzaj system operacyjnego.
 2. Strona Internetowa wykorzystywać może także tak zwane pliki Cookie, które to umożliwiają dostosowanie usług oraz oferowanych treści do indywidualnych potrzeb i wymogów Kupujących, jak również do gromadzenia statystyk dotyczących sposobu w jaki Kupujący korzystają ze Strony. Wyłączenie opcji zapisywania plików Cookie z poziomu przeglądarki internetowej nie powinno mieć negatywnego wpływu na dostępność Strony Internetowej, jednakże może utrudnić lub uniemożliwić dostęp do niektórych jej funkcji. Pliki Cookie nie zawierają jakichkolwiek danych osobowych. 

3. Do jakich celów przetwarzane są moje dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika przetwarzane są przez Administratora do celów ściśle związanych z prowadzonym Sklepem Internetowym, głównie do wywiązania się z postanowień zawartej z użytkownikiem Umowy o Dostawę Treści Cyfrowych.

Korzystając ze Sklepu, możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu (jeśli udostępniłeś go Nam – w formie smsów lub mmsów materiałów o charakterze promocyjnym lub reklamowych od Sklepu, naszych partnerów lub podmiotów z nami współpracujących, w tym również newslettera o promocjach i naszych nowych produktach. Zgodę taką możesz odwołać w każdym czasie.

 1. Kto ma dostęp do moich osobowych?

Następujące podmioty mają dostęp do danych osobowych użytkownika:

 • Administrator;
 • Osoby zatrudnione przez Administratora lub świadczące usługi ściśle związane z Witryną (programiści, informatycy, administratorzy danych, osoby odpowiedzialne za zarządzenie systemem) – w zakresie określonym przez Administratora;

Operatorzy płatności cyfrowych:  Conotoxia, Paysafecard, NowPayments

Organy krajowe do celów prowadzenia dochodzeń i śledztw, pod warunkiem, że rzeczone organy mają prawo wglądu w rzeczone dane na mocy obowiązującego prawa (na przykład prokurator, funkcjonariusze policji, rzecznik praw obywatelskich) oraz że administracja jest prawnie zobowiązana do udostępnienia organom państwowym danych osobowych użytkownika.

 1. W jaki sposób są chronione moje dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika objęte są kompleksową ochroną. Serwer na którym zapisane są dane Strony Internetowej znajduje się w serwerowni firmy gwarantującej wysoki standard ochrony danych. Powyższa firma dokłada wszelkich starań mających na celu uniemożliwienie dostępu i modyfikacji danych osobowych użytkownika przez osoby niepowołane. Co więcej, dane chronione są przy pomocy protokołu SSL.

Osoby zatrudnione przez Administratora zobowiązane są do używania chronionych hasłem wygaszaczy ekranu kiedy opuszczają swoje stanowisko pracy. Po powrocie muszą one wprowadzić hasło ponownie celem uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika. Administracja informuje pracowników regularnie o zasadach dotyczących bezpieczeństwa oraz ochrony prywatności.

W przypadku, gdy użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych w ramach formularza rejestracyjnego (takich jak numer karty kredytowej) dane takie chronione oraz szyfrowane będą przy pomocy protokołu SSL. Podczas wprowadzania danych prywatnych na pasku adresu przeglądarek takich jak Netscape Navigator czy Mozilla Internet Firefox pojawi się zamknięta kłódka, kto podczas standardowego przeglądania witryn pozostaje otwarta. 

 1. Co dzieje się z moimi danymi osobowymi, gdy usunę konto na Stronie?

W takiej sytuacji dane osobowe użytkownika są usuwane z bazy danych i nie będą dalej przetwarzane. Dane użytkownika zostaną usunięte w przeciągu 14 dni od momentu usunięcia przez niego konta w serwisie.

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Administrator zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, które:

 • są niezbędne to realizacji płatności oraz świadczenia usług z nimi związanych. Podsumowanie transakcji przesyłanych użytkownikowi może nie zawierać typu, czasu trwania, częstotliwości oraz innych parametrów technicznych dotyczących usług, z których korzysta użytkownik, chyba że użytkownik zażąda przesłania szczegółowego zestawienia danych dotyczących takich usług;
 • są niezbędne do prowadzenia dochodzenia związanego z nieprawidłowym lub bezprawnym użytkowaniem Strony
 • muszą być przetwarzane na mocy podpisanych umów lub rozporządzeń;
 • w przypadku danych dotyczących ruchu sieciowego – przetwarzane będą dane które są niezbędne do identyfikacji problemów i błędów technicznych występujących podczas świadczenia usług.

Co więcej, w przypadku nieprawidłowego lub bezprawnego użytkowania witryny (niezgodnego z regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa) Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe użytkownika w stopniu niezbędnym do określenia stopnia jego odpowiedzialności za popełnione naruszenia lub wykroczenia, pod warunkiem otrzymania a następnie zachowania do celów dowodowych informacji o nieprawidłowym lub bezprawnym użytkowaniu Strony przez użytkownika. Użytkownik powinien zawsze przestrzegać regulaminu korzystając ze Strony.

 1. Jakie prawa dodatkowe przysługują mi z tytułu przetwarzania moich danych osobowych?

Użytkownik może usunąć dane osobowe podane na stronie w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że usunięcie podanych danych jest równoznaczne z usunięciem konta w Sklepie.

Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia swoich danych osobowych ze strony. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy dane takie są niezbędne do korzystania ze strony, ich usunięcie będzie równoznaczne z usunięciem konta użytkownika. Wniosek o usunięcie danych osobowych można wysłać ko wysyłając wiadomość elektroniczną na adres: info@fifapoints.pl

Użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach Witryny, jak również zmienić ich treść, zaktualizować je lub całkowicie je usunąć, z wyjątkiem danych które przetwarzane i przechowywane muszą być przez Administrację w świetle obowiązującego prawa. Użytkownik może uzyskać dostęp, zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@fifapoints.pl

Na stronach Serwisu mogą być zainstalowane Widgety aplikacji macierzystych, takich jak Facebooka czy Twitter („Serwis Macierzysty”), których funkcją może być m. in. zbierane Twoich danych o aktywności w Serwisie oraz ich profilowanie, zgodnie z regulaminem Serwisu Macierzystego, jeżeli wcześniej ten regulamin akceptowałeś. Jeśli nie zaakceptowałeś regulaminu Serwisu Macierzystego (np. nie jesteś użytkownikiem Facebooka/ Twittera), to widget nie będzie zbierał Twoich danych ani dokonywał profilowania. Jeżeli jesteś zarejestrowanym Użytkownikiem, możesz także w dowolnej chwili dezaktywować Widget używając opcji dostępnej w zakładce „Zgody na profilowanie” w Panelu Użytkownika – nie będzie on więcej pojawiał się wówczas na stronie do momentu aktywacji, jeżeli jesteś niezarejestrowany, to do momentu, dopóki Serwis będzie mógł zidentyfikować Cię używając np. cookies.

USŁUGA GOOGLE ANALYTICS

Google Analytics to narzędzie Google używane do analizy ruchu w Internecie pozwalające Nam na uzyskanie analizy w czasie rzeczywistym, jak nasza strona jest używana, jak często i przez kogo. Google Analytics używa kodów śledzących, które są dodane do strony internetowej. Każdy użytkownik jest rejestrowany z unikalnym ID, zatem Google Analytics może dostarczyć informacji, ilu unikalnych odwiedzających pojawia się na stronie oraz ilu z nich powraca, jak często dany użytkownik odwiedzał witrynę, jakie strony odwiedzał, jak długo pozostał na danej stronie, jakie interakcje miały miejsce. Zgodnie z informację Google zawartą tutaj: https://privacy.google.com/businesses/adsservices/ (Google Ads Data Protection Terms: Service Information) Google Analytics zbiera następujące typy danych osobowych: identyfikatory online włączając pliki cookies, Adresy IP oraz identyfikatory urządzeń oraz identyfikatory klientów. Szczegółowe informacje na temat zbierania danych przez Google dostępne są także w Polityce Prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Wyrażając zgodę na używanie Google Analytics wrażasz zgodę na zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych, takich jak: identyfikatory online włączając pliki cookies, adresy IP oraz identyfikatory urządzeń oraz identyfikatory Klientów (zgodnie z Google Ads Data Protection Terms – Service Information https://privacy.google.com/businesses/adsservices/ do oceny niektórych czynników osobowych Twojej osoby, w szczególności tego, jak często odwiedzałeś nasze strony, jakie strony odwiedzałeś, jak długo pozostawałeś na naszej stronie, a także, jakie interakcje miały miejsce, w szczególności do analizy lub prognozy dotyczących Twoich osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczenia się, w tym dostarczenia informacji, jakie grupy użytkowników odwiedzają Naszą stronę z podziałem na wiek, płeć, zawodowe i prywatne zainteresowania, położenie geograficzne itp. Tym samym stosowane jest profilowanie.

Nawet jeżeli wyraziłeś zgodę na profilowanie to możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dodatkowo, jeżeli profilowanie dokonywane jest na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec profilowania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednio.

Masz także prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji (jeżeli dotyczy) – informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.